• Wybierasz
    kwotę pożyczki
  • Weryfikujemy
    wniosek
  • Otrzymujesz
    pieniądze na konto

Opłaty

Zanim podpiszesz umowę zostaną przedstawione Ci wszystkie koszty związane z pożyczką. Ustalono je w zgodzie z obowiązującymi prawami. Między innymi z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz. zm.) oraz ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z poz. zm.).

Kredyty spłacane nieterminowo przynoszą pożyczkobiorcy dodatkowe koszty naliczone w konsekwencji nieuregulowania spłaty. Koszty wynikają z podpisanej umowy o udzieleniu pożyczki.

Całkowity koszt pożyczki

Pożyczkobiorca w oparciu o umowę zobowiązuje się do spłaty pożyczki, do których nalicza się odpowiednie składniki. Całkowity koszt pożyczki składa się z kwoty pożyczki oraz prowizji, odsetek, podatków i marży, często też ubezpieczenia, które warunkuje otrzymanie finansowania. Każdy Pożyczkodawca zobowiązany jest do dokładnego przedstawienia owych kosztów przed podpisaniem umowy.

Całkowita kwota pożyczki

To suma wszystkich komponentów finansowych wskazanych przez Pożyczkodawcę w podpisywanej umowie o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty

Składa się z całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO uwzględnia w procentowy sposób wszystkie składniki, które tworzą całkowitą kwotę do zapłaty, którą z kolei pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty. Do tych składników należą odsetki, prowizje oraz inne opłaty. Wskaźnik RRSO określa się według wytycznych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 poz. zm), a wyraża się w skali jednego roku.

Koszty odstąpienia od umowy oraz wcześniejszej spłaty pożyczki

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy uzna, że nie potrzebuje już dodatkowych funduszy. Prawo to przysługuje na warunku złożenia stosownego wniosku, bez konieczności podawania przyczyny do 14 dni od podpisania umowy. Wzór wniosku dostarcza Pożyczkodawca przed podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki. Po odstąpieniu od umowy pożyczkobiorca zwraca pobrane środki finansowe zgodnie z regulaminem Pożyczkodawcy. Możesz także spłacić całą należność lub tylko jej część. W przypadku pierwszego rozwiązania uzyskujesz redukcję kosztów za okres, o który została skrócona spłata pożyczki. Tak samo dzieje się w drugim przypadku stosownie do wpłaconej kwoty.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

Na wypadek niespodziewanych okoliczności, które znacznie mogą utrudnić lub uniemożliwić spłatę należności, istnieje możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Dana sytuacja losowa musi być zgodna z warunkami ustalonymi przez Pożyczkodawcę. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Okres spłaty może wydłużyć się o kilka, a nawet kilkadziesiąt dni. Wszystkie zasady przedłużenia spłaty pożyczki są opisane w regulaminach Pożyczkodawców, którzy mają obowiązek przedstawić je pożyczkobiorcy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Niespłacenie pożyczki

Pożyczkobiorca otrzymuje pożyczkę na podstawie umowy podpisanej z Pożyczkodawcą. Ponadto, pożyczkodawca składając podpis na dokumentach o udzieleniu pożyczki, akceptuje wszystkie zasady i warunki w nich zawarte, a w dodatku zobowiązuje się do spłaty należności. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których pożyczkobiorca nie będzie wywiązywał się z terminowej i regularnej spłaty, Pożyczkodawcy przysługuje prawo zaciągnięcia windykacji, czy egzekucji należności. W ostateczności Pożyczkodawca możesz wszcząć proces sądowy. Wszelkie konsekwencje finansowe związane z powołaniem firm windykacyjnych, czy rozpoczęciem sprawy przewodem sądowym obciążają pożyczkobiorcę. Warto pamiętać, że nieterminowa spłata pożyczki wiąże się także z naliczaniem karnych odsetek. Regularna spłata należności w ustalonym wcześniej terminie, pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych kłopotów prawnych i finansowych.

travelkasa.pl

Jesteśmy pośrednikiem w pożyczaniu...

ZŁÓŻ WNIOSEK